Vi skaber unikke jazzkoncerter til din virksomhed!

Virksomhedskoncerter er et projekt som består i at bringe jazzen ud til landets virksomheder og dermed eksponere glæder ved jazzmusik til et bredt publikum. Ønsker du at give dine medarbejder eller kollegaer en unik oplevelse med unge talentfulde jazzmusikere i fokus?

Levende musik bringer mennesker sammen! Langt størstedelen af os bruger mere tid på vores arbejde end i vores hjem. Live jazz på arbejdspladsen skaber grobund for kreativ tænkning, et inspirerende og inkluderende arbejdsmiljø og i sidste ende glade og tilfredse kollegaer og medarbejdere.

Jazzkollektivet tilbyder danske og svenske virksomheder at indgå i et samarbejde om levende jazzmusik på den enkelte arbejdsplads. Sammen skaber vi unikke koncertoplevelser for virksomhedens medarbejdere. Gennem en koncertrække på typisk 3-5 koncerter årligt tilbyder vi virksomheder at stifte bekendtskab med jazzmusikken. Frem for at arrangere en medarbejdertur ud af huset til et spillested rykker vi koncertoplevelsen ud på arbejdspladsen og tilbyder en æstetisk livekoncert i kendte rammer. Koncerterne planlægges i samarbejde med Jazzkollektivet og vil typisk være tributes eller tematiske koncerter. Vi har erfaret at virksomhederne ofte kombinerer vores koncerter med mærkedage i virksomheden eller i forvejen planlagte medarbejderarrangementer som nytårskur, jubilæum, sommerfrokost, julefrokost og lignende.

Arbejdsmiljø

Levende musik bidrager til arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads, skaber fælles oplevelser på tværs af faggrupper og afdelinger og prioriterer virksomhedens 'coorporate cultural responsibility'.
Ønsker du at overraske dine kollegaer eller medarbejdere med morgenjazz, når de møder på arbejde? Et jazzindslag i løbet af frokostpausen? Eller et brag af en jazzkoncert til et fyraftensarrangement efter f.eks. et kursus? Eller til et kundearrangement, hvor der ønskes en anderledes atmosfære og oplevelse?

Virksomhedskoncerter gør det nemt og overskueligt at planlægge personalearrangementer for et helt år ad gangen. Kontakt Jazzkollektivet for at høre mere!

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

Jazzkollektivet arbejder målrettet med specielt to af FN’s verdensmål, nemlig ligestilling mellem kønnene og anstændige jobs og økonomisk vækst.

Selvom vi ikke er en stor global virksomhed har vi nemlig et ansvar for at vise vejen til en bæredygtig fremtid.

Vi er opmærksomme på at vi igennem vores efterhånden store nordiske musikernetværk agerer meningsdannere i en tid, hvor ligestilling mellem kønnene er på den politiske dagsorden. I Jazzkollektivet er vi bevidste om at vi befinder os i en branche, hvor der både nu og fremadrettet skal sættes fokus på ligestilling mellem kønnene. Vi tilstræber altid en så alsidig gruppe af musikere i vores medlemskatalog som mulig.

Til daglig arbejder vi på at bringe musikere og forbrugere sammen ved at markedsføre og promovere unge nordiske jazzmusikere. Jazzkollektivet vil være nordens mest tjekkede jazzband og samtidig skabe et bæredygtigt arbejdsliv for den enkelte musiker. I et grænseland mellem kunstnerisk udfoldelse og opbygning af en bæredygtig forretning er vi i stand til at sikre musikerne et anstændigt honorar. Vi har et tæt samarbejde med interesseorganisationer og fagforeninger.